http://en.xinxinfeng.com/data/images/slide/20200326083714_669.jpg

Products

Contact us

Shenyang Xinxinfeng Food Co.,Ltd

National Hotline: 400-0066-024

Website: en.xinxinfeng.com

Address: No. 280-6, Wang Baoshi Village, Shenjingzi Town, Dongling District, Shenyang

Shenyang Xinxinfeng Food Co.,Ltd

National Hotline: 400-0066-024

Website: www.xinxinfeng.com

Address: No. 280-6, Wang Baoshi Village, Shenjingzi Town, Dongling District, Shenyang

National Hotline

400-0066-024